Ceník


1. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá na běžný kalendářní rok (12 měsíců)
Dospělý čtenář
80 Kč
Studenti, důchodci a děti do 15 let
40 Kč

2. Sankční poplatky - vymáhání nevrácených výpůjček

1. upomínka (po 30 dnech)
20 Kč
2. upomínka (po dalších 30 dnech)
30 Kč
3. upomínka (po dalších 14 dnech)
50 Kč
Nevrátí-li čtenář knihy ani po třech zaslaných upomínkách, následuje vymáhání prostřednictvím Obecního úřadu ve Větřní, se sankčním poplatkem 100,- Kč.

3. Sankční poplatky - ostatní

Ztráta čtenářského průkazu
15 Kč
Poškození obalu knihy
10 Kč
Poškození čárového kódu
15 Kč
Poškození knihy – úhrada dle rozsahu poškození
částku stanoví knihovnice
Celkové poškození, případně ztráta knihy
aktuální cena knihy + 100,- Kč
náhrada stejné dílo nebo uhrazení viz výše
Poškození periodika – úhrada podle rozsahu poškození
částku stanoví knihovnice
Ztráta nebo poškození periodika z aktuálního ročníku
2x cena periodika + 20,- Kč
Ztráta nebo poškození staršího periodika
cena periodika + 20,- Kč

4. Reprografické služby

Za jednotlivé druhy kopií účtuje knihovna:
1 strana černobílá
4 Kč
1 strana barevná – text
6 Kč
1 strana – obrázek
12 Kč

5. Další služby

Jednorázová absenční výpůjčka (max. 2 svazky)
20 Kč
Jednorázová prezenční výpůjčka
10 Kč
Vyřízený požadavek MVS (poštovné)
60 Kč

6. Internet

Registrovaný čtenář
zdarma
Ostatní uživatelé
32 Kč/30 min
Děti do 15 let (registrovaní v knihovně)
zdarma
podmínkou je písemný souhlas rodičů
Prohlížení CD-Romů, psaní v textovém editoru (1 hod. práce)
10 Kč/hod.
Tištěné výstupy - 1 str. černobílá text
4 Kč
Tištěné výstupy - 1 str. barevná text
6 Kč
Tištěné výstupy - 1 str. obrázek
12 Kč
 
© 2018 Městská knihovna ve Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz