Ceník


1. Registrační poplatek

Registrační poplatek se vybírá na běžný kalendářní rok
Dospělý čtenář
80 Kč
Studenti, děti do 15 let, důchodci a držitelé ZTP
40 Kč

2. Sankční poplatky - vymáhání nevrácených výpůjček

1. upomínka (po 30 dnech)
40 Kč
2. upomínka (po dalších 30 dnech)
60 Kč
3. upomínka (po dalších 14 dnech)
80 Kč
Nevrátí-li čtenář knihy ani po třech zaslaných upomínkách, následuje vymáhání prostřednictvím Obecního úřadu ve Větřní, se sankčním poplatkem 100,- Kč.

3. Sankční poplatky - ostatní

Ztráta čtenářského průkazu
15 Kč
Poškození obalu knihy
10 Kč
Poškození čárového kódu
15 Kč
Poškození knihy – úhrada dle rozsahu poškození
částku stanoví knihovnice
Celkové poškození, případně ztráta knihy
aktuální cena knihy + 100,- Kč
náhrada stejné dílo nebo uhrazení viz výše
Poškození periodika – úhrada podle rozsahu poškození
částku stanoví knihovnice
Ztráta nebo poškození periodika z aktuálního ročníku
2x cena periodika + 20,- Kč
Ztráta nebo poškození staršího periodika
cena periodika + 20,- Kč

Náhrada všeobecných škod

Čtenář je povinen nahradit škodu, zaviněnou přímo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 70/1983 Sb. upraveného novelou ze dne 5. 11. 1991, 442, odst. 2, kde se praví: Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu). Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu, půjčeného mimo knihovnu se požadují tyto formy náhrady:
  • uvedení do původního stavu
  • dodání kopie (ztraceného, zničeného) díla
  • dodání jiného vydání díla
  • finanční náhrada (vychází se z aktuální ceny dokumentu v době jeho ztráty nebo poškození a k této položce je v tomto případě naúčtován manipulační poplatek ve výši 100,-Kč.
Za škody způsobené na ostatním majetku Městské knihovny ve Větřní odpovídá čtenář podle všeobecně platných předpisů.

4. Reprografické služby

Za jednotlivé druhy kopií účtuje knihovna:
1 strana černobílá A4
4 Kč
1 strana barevná A4
23 Kč

5. Další služby

Jednorázová absenční výpůjčka (max. 1 svazek)
40 Kč +
+ záloha ve výši při ztrátě
Jednorázová prezenční výpůjčka
10 Kč
Vyřízený požadavek MVS (poštovné)
90 Kč
1 dokument

6. Internet

Registrovaný čtenář
30min / 0 Kč
Ostatní uživatelé
1min/ 1 Kč
Tištěné výstupy - jednostranně formát A4 černobílé
3 Kč
Tištěné výstupy - oboustranně formát A4 černobílé
5 Kč
Tištěné výstupy - jednostranné formát A4 barevné
23 Kč
Tištěné výstupy - oboustranné formát A4 barevné
44 Kč
 
© 2024 Městská knihovna ve Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz
Poučení o ochraně osobních údajů (GDPR)